نوشته ها

آبشارکبودوال متعلق به کشوراست

ارسال شده توسط :

آبشارکبودوال متعلق به کشوراست

  (( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان))

مدیر کل میراث فرهنگی کلستان گفت: کبودوال متعلق به یک شهر واستان نیست بلکه متعلق به کشور است وباید همه به این مهم ببالیم. به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در نشست مشترک شورای شهر ، شهرداری شهرستان علی آباد کتول و میراث فرهنگی گلستان، ابراهیم کریمی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری صنعتی پاک وپایدار است، گفت: شهرستان علی آباد کتول شهرستانی متفاوت با قابلیت های بسیار بالا درحوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. وی در ادامه افزود: با توجه به پتانسیل های گردشگری علی آباد کتول همچون پارک کبودوال که بالغ بر ۱۵۰هکتار است وهمچنین آبشار و سد کبودوال با ظرفیت بالای جذب گردشگر وبا توجه به اینکه زیرساخت های اولیه درپارک کبودوال ایجاد شده ،تا حد مطلوب هنوز فاصله داریم . وی فضای این شهرستان را آماده توسعه گردشگری و میراث فرهنگی دانست و ادامه داد: ظرفیت هایی که دراین استان وشهرستان است باید فعال شود. کریمی همچنین بازدید از آبشار کبودوال را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: ماندگاری مسافر دراستان کم است وباید در راستای تبدیل شدن استان از معبر به مقصد گردشگری ، ازظرفیت های بالای روستاها وشهرستان های استان بهره مند شد. وی افزود: ظرفیت اقوام دراین شهرستان بسیار بالاست و می توان از این قابلیت درموزه میراث روستایی استان بهره برد و همچنین می توان از ظرفیت ایجاد کلبه های بوم گردی، درحوزه اشتغال جوانان استان استفاده کرد.

 

 

مدیر روابط عمومی وامورفرهنگی

 

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons