نوشته ها

آبشار زرد لیمه

ارسال شده توسط :

آبشار زرد لیمه

آبشار زرد لیمه (استان چهارمحال و بختیاری)

این آبشار در دره ای طویل در منطقه دیناران می باشد و یکی از سر چشمه های رودخانه کارون است که سد بهشت آباد در نزدیکی شهر اردل در برابر آب همین دره و رود خانه در حال ساخت است.اما مسیر دسترسی به این آبشار شهرستان اردل نیست بلکه برای رسیدن به آبشار زرد لیمه می بایست وارد جاده ودشت آلیکوه شوید و از روستای کاج عبور کرده و در روستای رستم آباد مسیر را به سمت جنوب ادامه داده که در ابتدای مسیر چشمه سرد آب وجود دارد واین جاده در انتها حدود ۴۰ کیلو متر به یک جاده خاکی تبدیل شده و بعد به دامنه تپه ای رسیده که انتهای جاده خاکی می باشد.در امتداد جاده حرکت کرده تا به دره مورد نظرکه فاقد جاده و راه ماشین رو است می رسیم و باید این مسیر را پیاده پیمایش کنیم .در ابتدا در بالای دره قرار میگیریم و باید با استفاده از یک مسیر مال رو به پایین دره حرکت کرده و همراه با رود خانه به سمت شرق و بالای رود خانه ادامه بدهیم تا به آبشار زردلیمه برسیم.
ناگفته نماند مسیر رفت به ۸ ساعت پیاده روی وبه شب مانی نیازداردو وجود چادر و کیسه خواب مناسب از ملزومات این سفر است و در روز دوم نیز تقریبا همان ۸ ساعت پیاده روی را در پیش رو داریم و مسیر برگشت همان مسیر مال رو و یا پاکوب رفت است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons