نوشته ها

آردی؛ موجود ۴/۴ میلیون ساله شبیه به انسان

ارسال شده توسط :

آردی؛ موجود ۴/۴ میلیون ساله شبیه به انسان

دانشمندان قطعات فسیل شده اسکلتی را در اتیوپی پیدا کرده اند که چهار و نیم میلیون سال قدمت دارد. هم شبیه اسکلت انسان است و هم به اسکلت میمون شباهت دارد. متخصصان می گویند شاید این موجود که نامش را «آردی» گذاشته اند، قدیمی ترین جد آدم امروزی باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons