نوشته ها

آغاز مرمت آسبادهای طبس مسینا

ارسال شده توسط :

آغاز مرمت آسبادهای طبس مسینا

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مسئول میراث فرهنگی شهرستان درمیان گفت: طی این عملیات مرمت اندود کاهگل نما در دولایه، آواربرداری فضاهای داخلی و سبک سازی بام ها، اجرای جرزهای خشتی، اجرای سقف چهار گرده پوش با خشت، اجرای اندود بام ها در دولایه و پی بندی دیوارها صورت می گیرد.

صالحی بیان داشت: آسبادهای طبس مسینا در دو بخش از این شهر قرار گرفته که یکی در داخل و قسمت دیگر در خارج از محوطه شهر واقع شده است که به فراخور نیاز، به معماری این آسبادها افزوده شده است و به نوعی نشانگر جمعیت در دوران ساخت آنها بوده است و از معماری یکدست و منظمی برخوردار می باشد.

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان درمیان افزود: معماری آسبادها دارای دو اشکوبه شامل آس خانه طبقه فوقانی و طبقه همکف می گردد.آسبادها ی طبس مسینا در دو طبقه ساخته شده اند. طبقه همکف شامل فضایی محدود جهت نگهداری آرد و انباشت گندم است.که بوسیله یک رشته پلکان به طبقه فوقانی منتهی می شود.طبقه دوم نیز از سه جهت با دیوارهای خشت و گلی محصور شده و ضلعی که باد وارد بنا می شود فاقد دیوار می باشد.

صالحی ادامه داد: پره های چوبی که به یک محور عمودی متصل هستند در اثر وزش باد به گردش درآمده و باعث چرخش محور و در انتها سنگ آسیاب می شوند و گندم اهالی را آرد می کرده است. بنای این آسبادها با مصالح خشت و گل ساخته شده است .

وی خاطر نشان کرد: قدمت آسبادهای طبس مسینا به دوره قاجار برمی گردد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons