نوشته ها

آماده سازی پرونده هورامان برای ارائه در سازمان میراث فرهنگی جهت ثبت جهانی

ارسال شده توسط :

آماده سازی پرونده هورامان برای ارائه در سازمان میراث فرهنگی جهت ثبت جهانی

(( میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ))

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و معاون میراث فرهنگی و کارشناسان بافت تاریخی و باستان شناسی و معماری هورامان جلسه آماده سازی پرونده هورامان برای ارائه در سازمان میراث فرهنگی کشور جهت ثبت جهانی در دفتر مدیر کل استان برگزار گردید.

در این جلسه پاور پوینتی شامل اطلاعات تخصصی از منطقه هورامان ، ژیوار و پالنگان توسط کارشناس مرمت و حفظ و احیاء اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ارائه گردید که این پاور پوینت شامل بافت تاریخی و با ارزش هورامان تخت، ژیوار و پالنگان، موقعیت جفرافیایی، آداب و رسوم، گویش و زبان ، لباس محلی ، صنایع دستی ، باغداری، بافت و منظر فرهنگی و تاریخی ، مراسمات و آیین های سنتی ، سروده های حماسی، آواز، موسیقی و هه لپرکی می باشد که در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور ارائه خواهد شد تا با ارائه این اطلاعات گامهایی را به سوی ثبت جهانی این اثر تاریخی و فرهنگی برداریم.

منصور مهرزاد افزود: در منطقه هورامان تعداد ۱۰ روستا وجود دارد که همگی انها دارای بافت تاریخی و باارزشی هستند. و انچه که مد نظر برای ثبت جهانی است ثبت ملی آثاری در این منطقه می باشد که شامل لباس ، سیاچمانه ، هه لپرکی ، سورهای حماسی ( هه وره)، صنایع دستی و مراسم پیر شالیار و کومسای و خود روستای هورامان است.

وی در ادامه افزود: امید است با ارائه این اطلاعات بسیاربا ارزش هورامان بتوانیم این اثر تاریخی و با ارزش را در فهرست آثار جهانی قرار داده و ثبت نماییم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons