نوشته ها

ابلاغ شیوه نامه ایجاد سامانه بازاریابی و فروش خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی

ارسال شده توسط :

ابلاغ شیوه نامه ایجاد سامانه بازاریابی و فروش خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

شیوه نامه ایجاد سامانه بازاریابی و فروش خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، عربی معاون گردشگری سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل گفت: بر این اساس با موافقت رئیس سازمان با دستور العمل ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی تحت عنوان ایجاد سامانه بازاریابی و فروش خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی نسخه کاملی از دستور العمل و شیوه نامه مذکور ارئه گردیده است.

وی افزود: بر این اساس، ثبت درخواست متقاضیان فعالیت در فضای مجازی صرفاً از طریق سامانه tnamad.ichto.ir امکان پذیر بوده و پس از تایید اولیه مدارک و صلاحیت تخصصی متقاضی در اداره کل استان و تایید نهایی از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، گواهینامه ارائه خدمات گردشگری در فضای مجازی با امضای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صادر خواهد شد. سپس اقدامات لازم برای معرفی متقاضیان به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت نماد اعتماد توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان صورت خواهد گرفت.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons