نوشته ها

اتمام عملیات مرمت مدرسه تاریخی طالقانی سربیشه

ارسال شده توسط :

اتمام عملیات مرمت مدرسه تاریخی طالقانی سربیشه

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

عملیات مرمت مدرسه تاریخی طالقانی سربیشه به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان سربیشه در این خصوص گفت: کار مرمت مدرسه تاریخی طالقانی ( شوکتیه ) سربیشه پس از یک و نیم ماه به پایان رسید.

هاشم اتفاقی عنوان کرد: اقدامات انجام شده در این مرحله از مرمت شامل سبک سازی، بام سازی، اجرای کانال ناکش و همچنین بهسازی اندودهای گچی فضاهای داخلی مدرسه است.

گفتنی است مدرسه شوکتیه سربیشه سومین مدرسه از مجموعه مدارس نوین بعد از دارالفنون است که سال ۱۳۰۰در شهر سربیشه و با دستور مستقیم حاکم وقت سیستان و قائنات تاسیس شده است.این بنا در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ با شماره ۲۹۹۵۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons