نوشته ها

اجراي تورهاي استان گردي

ارسال شده توسط :

اجراي تورهاي استان گردي

((لازمه رشد گردشگري استان سمنان؛ اجراي تورهاي استان گردي))

اين كارشناس گردشگري خواستار برگزاري تورهاي استان‌گردي در استان سمنان شد و گفت: بايد جوامع محلي استان سمنان و مردم اين استان با بسياري از جاذبه هاي كمتر شناخته شده و بكر استان، آشنا شوند تا مبلغان خوبي براي جذب گردشگران به اين استان باشند.

وي با بيان اينكه بسياري از مناطق چهارگانه كشور در استان سمنان وجود دارد، گفت: بیش از 23 درصد از وسعت استان سمنان را مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش تشکیل می‌دهد و اين قابليت براي توسعه طبيعت‌گردي استان بسيار مهم است.

كارشناس طبيعت‌گردي استان آذربايجان شرقي نيز گفت: با سفر به استان سمنان، كاملا نظرم در رابطه با اين استان عوض شد.

«رضا رخشه ماه» با بيان اينكه تا كنون به استان سمنان سفر نكرده و هميشه از جاده هاي اين استان عبور كرده است، گفت: با اينكه تورليدر هستم اما تا كنون سفر به استان سمنان را تجربه نكرده بودم.

وي كه در قالب كارگاه آموزشي طبيعت‌گردان كشور از استان سمنان بازديد مي‌كرد، افزود: ذهنيت من از استان سمنان، منطقه اي كويري با آب و هواي بسيار بد بود اما در اين سفر با آب و هواي متفاوتي مواجه شدم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons