نوشته ها

احیای بافت های تاریخی یکی از موضوعات جدی در استان لرستان

ارسال شده توسط :

احیای بافت های تاریخی یکی از موضوعات جدی در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان و به نقل از عبدالرضا مهاجری نژاد شامگاه یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۳ در جلسه شهرداران و روسای شوراهای شهر استان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون میراث فرهنگی کشور، استاندار لرستان و برخی روسای ادارات استان برگزار شد، با اشاره به اینکه مسئله احیای بافت های تاریخی یکی از موضوعات جدی در استان است، اظهار داشت: بافت های تاریخی زنده در دو شهر خرم آباد و بروجرد وجود دارد که برای حفظ آنها باید تلاش ویژه شود.

وی با بیان اینکه جایگاه بافت های تاریخی در طرح های تفصیلی مشخص نشده است، تصریح کرد: بافت های تاریخی بافت فرسوده شهر نیستند و در آنها زندگی جریان دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با تاکید بر اینکه اگر قرار است به توسعه پایدار در بخش میراث فرهنگی برسیم باید به بافت های تاریخی توجه ویژه داشته باشیم، افزود: بافت های تاریخی در جریان زندگی مردم نقش داشته و باید احیاء شوند.

مهاجری نژاد با اشاره به اینکه احیای بافت های تاریخی در استان هایی مثل اصفهان، کاشان، یزد و تبریز صورت گرفته است، گفت: احیاء بافت های تاریخی می تواند نقش موثری در توسعه پایدار استان داشته باشند.

وی با بیان اینکه بافت های تاریخی جزیی از تاریخ و فرهنگ معماری و شهرسازی هستند، تصریح کرد: احیاء بافت های تاریخی نیازمند به مشارکت جدی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با تاکید بر اینکه با مشاوره و هزینه اندک می توان این بافت های تاریخی را احیاء کرد، افزود: برنامه داریم از خیابان میرملاس تا پل صفوی را یک محور فرهنگی در نظر گرفته و احیاء کنیم.

مهاجری نژاد با اشاره به اینکه این سرمایه های نهفته قابل قیاس با نقاط دیگر نیست، یادآور شد: بقایای زندگی دوره نوسنگی در همه روستاهای لرستان مشخص است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons