نوشته ها

ارائه تسهیلات به طرح های بوم گردی در روستاهای سطح استان کردستان

ارسال شده توسط :

ارائه تسهیلات به طرح های بوم گردی در روستاهای سطح استان کردستان

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان گفت: با همکاری این اداره کل و صندوق کار آفرینی امید تسهیلات مختلف بوم گردی به منظور توسعه زیر ساختهای گردشگری به روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان کردستان پرداخت خواهد شد.

آرمان وطن دوست افزود: پرداخت تسهیلات به طرح های بوم گردی در راستای ایجاد اشتغال بویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می باشد .

وی هدف از این کار را پرداخت تسهیلات به طرح های مربوط به بازسازی و نوسازی ابنیه و اماکن موجود در مناطق روستایی جهت تبدیل به اقامتگاههای بوم گردی، توسعه و تجهیز اقامتگاههای بوم گردی با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی با تاکید بر رونق صنایع دستی و هنرهای بومی ، توسعه و ایجاد کسب و کار مرتبط با گردشگری به منظور توسعه گردشگری روستایی عنوان نمود .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons