نوشته ها

ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی و صنعتگران کردستانی

ارسال شده توسط :

ارائه تسهیلات به مشاغل خانگی و صنعتگران کردستانی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ))

در راستای توسعه صنایع دستی و حمایت از صنعتگران و مشاغل خانگی تسهیلات کم بهره به مشاغل خانگی و صنعتگران کردستانی اعطاء می شود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ،معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: با امضای تفاهم نامه ای بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و صندوق کار آفرینی امید مقرر گردید به مشاغل خانگی و کارگاههای صنایع دستی استان کردستان تسهیلاتی از سوی صندوق کار افرینی امید به آنها اعطاء گردد.

مهرداد کیانی افزود: این تسهیلات برای مشاغل خانگی ۴ درصد و برای کارگاههای صنایع دستی با ۱۶ درصد می باشد که از طریق معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و صندوق کار آفرینی امید به متقاضیان اعطا خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تا کنون برای تعداد ۵۰ نفر صنتگر کارگاههای صنایع دستی و مشاغل خانگی پرونده تشکیل شده که برای دریافت تسهیلات به صندوق کار آفرینی امید معرفی خواهند شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons