نوشته ها

ارائه تسهیلات جهت احداث اقامتگاه های بوم گردی و حضور تور گردانان فعال

ارسال شده توسط :

ارائه تسهیلات جهت احداث اقامتگاه های بوم گردی و حضور تور گردانان فعال

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی))

گسترش اقامتگاه های بوم گردی و حضور تور گردانان فعال در زمینه های تخصصی طبیعت گردی نقشی کلیدی و موثر در توسعه پایدار طبیعت گردی ایفا نموده و در کوتاه مدت می توانند بستر لازم را برای ورود گردشگران به شکلی اصولی به مناطق روستایی، بومی و طبیعی فراهم نماید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، براساس تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان و صندوق کار آفرینی امید و با هدف ایجاد ظرفیت مناسب برای توسعه طبیعت گردی، شیوه نامه اجرایی اعطای تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی و دفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعت گردی در تاریخ ۲۹/۱/۹۴ میان معاونت گردشگری کشور و معاونت ساماندهی و توانمند سازی صندوق مذکور امضا و بر اساس آن مقرر گردید صندوق کار آفرینی امید با توجه به نقش اقامتگاه های بوم گردی و تور گردانان فعال در زمینه طبیعت گردی در راستای ایجاد اشتغال بویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور، نسبت به پرداخت تسهیلات تاسقف حداکثر یک میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد، دوره تنفس شش ماه و دوره بازپرداخت با احتساب زمان تنفس و راه اندازی حداکثر پنج سال اقدام نماید.

زمینه های اعطای تسهیلات مورد نظر عبارتند از:

– بازسازی و نوسازی ابنیه و اماکن موجود در مناطق روستایی و بافت بومی در راستای تبدیل به اقامتگاههای بوم گردی.

– توسعه و تجهیز اقامتگاههای بوم گردی با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی با تاکید بر رونق صنایع دستی و هنرهای بومی.

– توسعه و ایجاد کسب و کارهای مرتبط با گردشگری به منظور توسعه گردشگری روستایی.

– ارائه تسهیلات لازم به دفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعت گردی به منظور تهیه و خرید تجهیزات و ملزومات مرتبط با اجرای تورهای طبیعت گردی.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons