نوشته ها

ارزیابی مثبت نماینده استاندار خراسان رضوی از اقدامات دبیرخانه ستاد خدمات سفر شهرستان فریمان

ارسال شده توسط :

ارزیابی مثبت نماینده استاندار خراسان رضوی از اقدامات دبیرخانه ستاد خدمات سفر شهرستان فریمان

 ((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فریمان))

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فریمان گفت: نماینده استانداری خراسان رضوی روز گذشته با حضور در دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فریمان ضمن ابراز امیدواری از فعالیت های صورت گرفته در این شهرستان توسط این دبیرخانه از موزه مردم شناسی و منزل شهید مطهری نیز بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی، حسن گیاهی از حضور هادی امینی نماینده استانداری خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد خدمات سفرشهرستانها در نوروز ۹۴ در ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فریمان خبر داد و اظهار داشت: در این سفر نماینده استانداری خراسان رضوی ضمن بازدید از موزه مردم شناسی و منزل استاد شهید مطهری در اداره میراث فرهنگی فریمان حضور یافت و از نزدیک اقدامات دبیرخانه ستاد خدمات سفر فریمان را بررسی کرد. وی افزود: در این بازدید مهمترین فعالیت ها و اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان فریمان تشریح شد که در پایان این بازدید نماینده استانداری خراسان رضوی اقدامات اداره میراث فرهنگی فریمان را مفید، مستند و قابل تقدیر ارزیابی کرد.

 

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons