نوشته ها

ارگ سمنان

ارسال شده توسط :

ارگ سمنان

ارگ سمنان (استان سمنان)

دروازه ارگ سمنان یکی از بناهای تاریخی این استان است که از نظر معماری و هنر به کار گرفته شده در ساخت آن در نوع خود نمونه ارزشمندی است.

دروازه ارگ تنها بازمانده دارالحکومه قدیمی سمنان و تنها باقی مانده ارگ سمنان است که ساخت آن در زمان بهمن میرزای بهاءالدوله فرزند فتحعلی شاه قاجار، آغاز شد و طبق نوشته کتیبه روی آن، در سال ۱۳۰۲ ه.ق، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و حکمرانی انوشیروان میرزا حکمران سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام به اتمام رسید. به طوری که روی کاشی های آن نام ناصرالدین شاه قاجار درج شده است. می گویند ناصرالدین شاه زمانی که برای اولین بار به نیت زیارت راهی مشهد می شود از سمنان عبور می کند و چند روزی را در این ارگ سکونت می کند. ارگ مجموعه ای از بناها و مکان های مورد نیاز شهر در گذشته بوده است. امروزه از مجموعه ارگ دولتی کهن سمنان چیزی باقی نمانده است زیرا در زمان رضا شاه هنگام ساخت و ساز خیابان ها و بناهای نو، تمامی این مجموعه، به جز دروازه شمالی آن تخریب شد. دروازه دو نمای شمالی و جنوبی دارد که نمای شمالی آن زیباتر از نمای جنوبی است اما کاشیکاری ها و نقش و نگارهای اساطیری نمای جنوبی، ارزش و اهمیت آن را زیاد تر می کند. بنای اصلی دروازه از آجر و به ارتفاع بیش از ۷ متر ساخته شده است. یکی از شاهکارهای این بنای تاریخی، تاج آن است که در آن تصویر تاریخی نبرد رستم و دیو سپید روی کاشی هفت رنگ منقوش است. درهای دروازه ارگ از الوار قطور با گل میخ های آهنی است. دروازه ارگ سمنان اکنون بین مردم به نام میدان ارگ نامیده می شود و در مرکز شهر سمنان واقع است.

۰


در مورد نویسنده :

نوشتن یک نظر