نوشته ها

استان خراسان جنوبی در حوزه ثبت و تعیین حریم برتر شد

ارسال شده توسط :

استان خراسان جنوبی در حوزه ثبت و تعیین حریم برتر شد

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ))

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه ثبت و تعیین حریم به عنوان  یکی از استان های برتر سال ۹۴ انتخاب شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، علی شریعتی منش معاون میراث فرهنگی اداره کل گفت: با عنایت به اهمیت ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگیاستان  تلاش نموده است در جهت ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی اقدام نماید که بر این اساس در سال ۹۴ از  جمله استانهای برتر سازمان انتخاب شده است.

وی افزود: در سال ۹۴ تعداد ۵۰  اثر از استان خراسان جنوبی در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت یا تعیین حریم شده اند و این مهم موجب حفاظت و نگهداری بیشتر، در کالبد و منظر بناهای تاریخی می گردد.

وی بیان داشت: اداره کل میراث فرهنگی استان در نظر دارد تعداد بیشتری از بناها محوطه ها، میراث طبیعی، میراث منقول و میراث معنوی را در فهرست میراث ملی کشور در سال ۹۵ به ثبت برساند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons