نوشته ها

استان سمنان جميع اضداد

ارسال شده توسط :

استان سمنان جميع اضداد

((استان سمنان جميع اضداد))

اين كارشناس مسئول گردشگري گفت: در اين سفر هواي بسيار خنك در كنار هواي بسيار گرم را در نقاط مختلف استان و در فاصله هاي كم تجربه كردم، كوير را در كنار جنگل ديدم و گونه هاي بسيار نادر جانوري و پوشش گياهي و روستاهاي هدف گردشگري مختلفي مشاهده كردم كه هر يك در نوع خود جاذبه گردشگري منحصر به فردي است.

وي اظهار داشت: بايد در مورد استان سمنان بيشتر تحقيق كنم و البته در صدد برگزاري تور در اين استان نيز هستم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons