نوشته ها

استان سمنان داراي قابليت هاي منحصر به فرد گردشگري

ارسال شده توسط :

استان سمنان داراي قابليت هاي منحصر به فرد گردشگري

((استان سمنان داراي قابليت هاي منحصر به فرد گردشگري، اما مهجور))

جالب است و البته غم انگيز، اينكه آن طور كه هستي ديده نشوي و آن طور تصور شوي كه نيستي.

اين موضوع حكايت غريب استان سمنان است، استاني كه به رغم قرابت به تهران، قرار داشتن در مسير بيش از 15 ميليون مسافر و زائر حرم امام رضا(ع)، برخورداري از تنوع اقليمي، جانوري، صنايع‌دستي، جنگل، مناطق حفاظت شده، ميراث تاريخي و طبيعي فراوان و …. در اذهان عمومي به عنوان استاني كويري و بدون جاذبه گردشگري حك شده است.

البته نه اينكه اين استان كويري نيست، كه هست و اين خود قابليت مهمي براي جذب گردشگر است، اما بايد قابليت هاي گردشگري استان سمنان را بيش از اينها ديد و در يك كلام در رابطه با استان سمنان “چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.”

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons