نوشته ها

استان لرستان پایتخت ژئوتوریسم ایران

ارسال شده توسط :

استان لرستان پایتخت ژئوتوریسم ایران

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان))

با توجه به انتخاب استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم ایران و طبق پیگیری های مستمر اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، در مورخه 21/11/93 در محل موسسه جغرافیای دانشگاه تهران، جلسه ای در خصوص افزایش همکاری های علمی و اجرایی در حوزه های ژئوتوریسم و گردشگری با حضور آقای مهاجری نژاد مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ، آقای بهاروند مسئول ژئوتوریسم اداره کل و اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، در این جلسه اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا ضمن استقبال از موضوع و برگزاری جلسه مذکور، خلاصه ای از سوابق علمی، اجرایی و امکانات آزمایشگاهی و دانشجویی خود را ارائه نمودند.

در این جلسه، اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران آمادگی خود را جهت افزایش تعامل در حوزه شناسایی و معرفی جاذبه های ژئو توریستی استان لرستان، افزایش سطح همکاری در خصوص ارائه مقالات، پیشنهاد نگارش پایان نامه و رساله های دکتری در زمینه ژئوتوریسم، زمین باستان شناسی و گردشگری و برگزاری تورهای دانشجویی اعلام نمودند.

همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تیم کاری متشکل از کارشناسان اداره کل و اعضای هیأت علمی دانشکده جغرافیا تشکیل گردد.

در پایان جلسه قرار شد در فرصت مناسب بمنظور تعیین نیازمندی ها و اولویت های مطالعات استان لرستان ، اساتید محترم دانشکده جغرافیا، بازدید میدانی از سطح استان داشته باشند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons