نوشته ها

استان مرکزی در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی به عنوان استان برتر شناخته شد

ارسال شده توسط :

استان مرکزی در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی به عنوان استان برتر شناخته شد

 ((میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی))

وزارت کشور، استان مرکزی را به عنوان استان برتر کشور در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی اعلام کرد. مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی گفت: طی ارزیابی صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری از سوی مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، عملکرد استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. سید محمد حسینی افزود: یکی از اعضای کارگروه نخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می باشد که در ارزیابی صورت گرفته بخاطر پیشنهادهای مؤثر در امر برگزاری جشنواره گل و گیاه محلات، تجلیل از خادمان فرهنگی ، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی در سطح استان  و اجرای برنامه های آئینی در هفته های فرهنگی شهرستان ها در ارتباط با فعالیت های صورت گرفته می باشد. حسینی بیان کرد: این ارزیابی با شاخص هایی چون تعداد جلسات برگزار شده، برگزاری جلسات با حضور استاندار محترم، اعلام ایده های ابتکاری و نو ، پاسخگوئی به موقع به مکاتبات ، شرکت در جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستانها و ارتباط دستور کارها و مصوبات با شرح وظائف دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی می باشد. وی افزود: موفقیت به دست آمده حاصل زحمات بی شائبه مدیران و اعضای کارگروه است که این موفقیت را به جناب آقای مهندس مقیمی تبریک می گوئیم که با تدبیر ایشان و حمایت های استاندار محترم حائز رتبه برتر در کشور شدیم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons