نوشته ها

اصول گردشگری

ارسال شده توسط :

اصول گردشگری

((اصول گردشگری))

 1. گردشگرانی که حداقل یک شب را در ناحیه مورد بازدید می گذرانند،
 2. خدمه های کشتی یا پروازهای خارجی که از امکانات مسکن ناحیه مورد بازدید استفاده می کنند،
 3. گردشگرانی که شب را در آن ناحیه نمی گذرانند هر چند که بازدید آنها از آن منطقه یک یا چند روز طول بکشد و برای خواب به قطار یا کشتی خود باز می گردند.
 4. افرادی که معمولا در زمره گردشگران جای می گیرند، اما بهتر است در طبقه جداگانه قرار داده شود.
 5. گردشگران یک روزه؛
 6. خدمه های کشتی یا هواپیما که مقیم ناحیه نبوده و طول روز را در آن منطقه می مانند؛
 7. افرادی که از زادگاه خود به محل کار و یا برعکس مسافرت می کنند ( به انضمام مستخدمان و افراد همراه )؛
 8. افرادی که ناحیه ترانزیت بندر یا فرودگاه را ترک نمی کنند. گاهی ترانزیت به اقامت یک یا چند روزه می انجامد. در این مورد باید آنها را گردشگر به حساب آورد.

      گردشگری به اصولی استوار شده اند که بور کارت و مدلیک آن را ارائه کرده اند. این اصول به شرح زیرند:

 • گردشگری، ترکیبی است از گرایش ها و ارتباطات؛
 • دو عامل، حرکتی ( سفر به مقصد ) و ایستایی ( اقامت )، در گردشگری بسیاری مهم تلقی می شوند؛
 • گردشگری فعالیتی است که خارج از محل سکونت و کار انجام می گیرد و بنابر این با امور مردمی که در آن مقصد زندگی می کنند متفاوت است؛
 • عامل حرکت کوتاه مدت بوده و ماهیت آن نیز موقتی تلقی می شود؛
 • بازدید از مقصد، به دلایل متنوع انجام می شود و هدف آن از، محل سکونت دائمی یا اشتغال به عنوان عاملی در آمد زا نیست.

       سه ویژگی دیگر را نیز می توان به موارد فوق اضافه کرد:

 • گردشگری به فعالیت بازدید کنندگان و گردشگران روزانه نیز، اطلاق می گردد؛
 • در صنعت گردشگری، کالا و خدماتی که از طریق بخش های دولتی و خصوصی ارائه می شوند، نیز بازار خوبی خواهد داشت؛
 • گردشگران یک فرایند کاملا خنثی نیست و اثرات مثبت و منفی در جامعه بر جای خواهد گذاشت.
۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons