نوشته ها

اعلام آمادگی کمیته نظارت و بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان

ارسال شده توسط :

اعلام آمادگی کمیته نظارت و بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: در راستا نظارت و بازرس بر اماکن و مراکز اقامت و اسکان مسافران و همچنین نظارت بر قیمت ها تعداد ۳۰ نفر ناظر و بازرس برا نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگر ، تعداد ۴۰ نفر ناظر سازمان بازرگان استان جهت نظارت بر اصناف مختلف در سطح استان، تعداد ۳۰ نفر ناظر سازمان تعزیرات حکومت استان و تعداد ۴۵ ناظر دانشگاه علوم پزشک استان میباشند .

وطن دوست افزود: تعداد ۱۴۵ نفر روز در راستا ارائه خدمات و بازرس و نظارت با ستاد اجرا خدمات سفر استان کردستان همکار و تعامل دارند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons