نوشته ها

امامزاده سلیمان

ارسال شده توسط :

امامزاده سلیمان

امامزاده سلیمان (استان مرکزی)

در اين مکان  شش امامزاده به نام هاي هادي و سليمان از نوادگان امام علي بن ابيطالب (ع) و امامزاده مهدي ، مطهر ، طاهر و حسين از نوادگان امام کاظم(ع) مدفونند به نقل مشهور اين امامزادگان در اطراف نراق به شهادت رسيده مردم نراق  آنها را به شهر آورده و دفن کرده اند . چون سليمان بزرگ اين امامزاده ها بوده است اين مکان به شاه سليمان معروف شده است .ساختمان اين امامزاده  همچون ساختمان امامزاده يحيي  بنايي است هشت ظلعي با فرم کله قندي که هسته مرکزي آن از خشت خام و نماي بيروني تزئينات آجر دارد . گنبد دو پوش و در دوره صفويه کاشي کاري شده است که در حال حاضر در ساق بنا مقداري از کاشي کاري دوره صفويه موجود است . در دوران صفويه به لحاظ توجه خاص اين خاندان به آباد کردن قبور امامزادگان به غير از کاشي کاري گنبد يک صحن هم به آن اضافه و ضريح و درب چوبي بسيار زيبايي هم بر آن نصب شده است. درب متعلق به زمان شاه طهماسب صفوي بوده است . در درون بنا تزئينات خاصي به چشم نمي خورد و تنها در صحن ورودي نقاشي هاي عصر صفوي به چشم میخورد. در زمان بازسازي اين بنا قبري کشف شد که متعلق به يکي از بزرگان خاندان صفوي مي باشد و اين قبر با قدمت نزديک به 450سال پیش بوده و  تزئينات کاشي کاري بسيار زيبايي دارد .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons