نوشته ها

امضاءتفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری واداره کل فنی وحرفه ای استان چهارمحال وبختیاری

ارسال شده توسط :

امضاءتفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری واداره کل فنی وحرفه ای استان چهارمحال وبختیاری

 (( گزارش دفتر امور فرهنگی و روابط عمومی استان چهارمحال وبختیاری ))

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان از امضاء تفاهم نامه همکاری فیما بین این اداره کل و اداره کل فنی و حرفه ای استان خبر داد . به گزارش دفتر امور فرهنگی و روابط عمومی : بهمن عسگری سواد جانی با اشاره به نامگذاری سال 93 با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری و نیز افزایش روند تعامل و همکاری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با اداره کل فنی و حرفه ای استان اظهار داشت : در راستای انجام برنامه های حمایتی و آموزشی، ترویجي صنایع دستی ایجاد اشتغال و ارتقای توانمندی و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در حوزه صنایع دستی و نیز بهره گیری از ظرفیت های موجود  و ارائه خدمات آموزشی علمی بر اساس استانداردهای آموزشی یکپارچه و منسجم ملی و بین المللی تفاهم نامه همکاری فیما بین دو دستگاه امضاء گردید . وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی آموزش های مرتبط با حوزه صنایع دستی در بین افراد جویای کار در سطح استان ، هدف از امضاء این تفاهم نامه را شناسائی مشاغل موجود و آینده پژوهی در حوزه ی مشاغل صنایع دستی ، احیاء صنایع دستی ایرانی اسلامی و مشاغل بومی مزیت دار، استفاده بهینه هنرمندان و صنعتگران رشته های صنایع دستی از قانون بیمه تأمین اجتماعی ، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی – مهارتی در سطوح مختلف در حوزه صنایع دستی با رویکرد یکسان سازی عناوین و محتوا برشمرد و تصریح کرد :

مهمترین تعهدات این اداره کل در تفاهم نامه مذکور ، حمایت بخش دولتی از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان ، تشکیل کمیته مشترک در جهت تسریع اجرای بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان ، همکاری در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی و ایجاد تمهیدات لازم جهت حضور سازمان در نمایشگاه های صنایع دستی ، معرفی شاغلین اداره کل به سازمان جهت آموزش های شغلی موضوع تفاهم نامه ، همکاری در تأمین مربیان دوره های آموزشی مورد توافق و بازآموزی مربیان رشته های صنایع دستی تحت پوشش طرفین مطابق ضوابط سازمان می باشد .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons