نوشته ها

انجام شش طرح پژوهشی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بااعتباری بالغ بر95 میلیون تومان درسال گذشته

ارسال شده توسط :

انجام شش طرح پژوهشی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری بااعتباری بالغ بر95 میلیون تومان درسال گذشته

((اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان كردستان))

مسئول پژوهش  اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان كردستان از انجام شش طرح پژوهشی توسط كارشناسان حوزه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان كردستان خبر داد. امیر صادقی افزود: این طرحها شامل تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سر قلعه سروآباد ، تعیین عرصه و پیشنهاد  حریم تپه گلین كبود شهرستان مریوان، تهیه نقشه جامع باستان شناسی شهرستان بیجار در محیطGIS، ایجاد بسته های  گردشگری قابل ارائه به سرمایه گذاران بخش خصوصی در مسیر محور صلوات آباد سنندج، تهیه اطلس صنایع دستی شهرستان سروآباد بخش هورامان و جمع آوری  گویش های رایج  استان كردستان (تمامی شهرستانها ) شش طرحی می باشد كه توسط كارشناسان با اعتباری بالغ بر 95 میلیون تومان انجام یافته و نتیجه طرح به صورت مستند تحویل این اداره كل داده شده است . وی در ادامه تصریح كرد: امیدواریم با جذب اعتبارات بیشتر بتوانیم حوزه پژوهش را تقویت نماییم و پژوهشگران هم بهتر بتوانند به انجام تحقیقات و پژوهش های خود در سه حوزه میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فعالیت نمایند در ادامه این مراسم  از پژوهشگران برتر تجلیل و لوح یادبودی به آنها اهداء گردید.

روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons