نوشته ها

انجام پروژه جمع‌ آوري گويش‌هاي رايج زبان كردي استان كردستان (تمامي شهرستان‌ها)

ارسال شده توسط :

انجام پروژه جمع‌ آوري گويش‌هاي رايج زبان كردي استان كردستان (تمامي شهرستان‌ها)

((ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان))

مسئول پژوهشي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: با توجه به غناي زبان كُردي در استان كردستان و تنوع زياد در گويش‌ها و زير گويش‌هاي اين زبان و همچنين پراكندگي آن در سطح استان، لازم مي‌نمود تا طرحي جهت جمع‌ آوري و ثبت و حفظ اين گويش‌ها انجام پذيرد. امير صادقي افزود: در اين طرح 10 شهرستان استان مورد بررسي قرار گرفت و انتخاب روستاهاي هر شهرستان بر اساس تعداد گويش‌هاي متنوع آن شهرستان و شاخص بودن يك روستا در هر كدام از گويش‌ها بوده است. به عنوان مثال در شهرستان كامياران سه گوشي اصلي وجود دارد كه ما نيز بر اين اساس روستاي مارنج، روستاي وندرني سفلي كه لهجه كلهري دارند و روستاي طا كه گويش هورامي را دارا مي‌باشند انتخاب نموديم. وي تصريح كرد: لغت‌هاي مورد استفاده شامل نزديك به 900 لغت است كه در حوزه‌هاي خويشاوندي، كشاورزي،‌ دامداري، فرآورده‌هاي لبني، دستبافته‌ها، بدن، حيوانات،‌ زمان و طبيعت، صداها، ساخت بنا و معماري، طب سنتي و بيماري‌ها، وسايل منزل، آبياري ، تاكستان ، گياهان و ميوه‌ها، فعل و مصدر، اسم و صفت مي‌باشد.

وي بيان داشت: در جداول هر گروه ابتدا لغت فارسي سپس معادل كُردي آن با نوشتار كُردي و نوشتار لاتين آورده شده است. صادقي خاطرنشان كرد: در بخش ديگري از اين پژوهش، تحليل داده‌ها صورت گرفته كه هر شهرستان به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در اين بخش دستور زبان كُردي با تكيه بر واژه‌هاي هر لهجه به صورت مفصل آمده كه شامل اسم و انواع آن، صفت و انواع آن، ضمير و انواع آن، انواع مصدر، انواع فعل، اصوات و نداها و قيد مي‌باشد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در نهايت پروژه جمع آوري گويش‌هاي استان كردستان (تمامي شهرستان‌ها) در 5 جلد جمع‌آوري و در آرشيو اداره ‌كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان نگهداري مي‌شود. شايان ذكر است: پژوهشگران اين طرح آقايان امير صادقي مسئول پژوهش اداره‌ كل و ابراهيم هاشمي مسئول موزه‌ي مردم‌ شناسي اداره‌ كل بوده‌اند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons