نوشته ها

انجمن های میراث فرهنگی بازوی مردمی برای حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی کشور هستند

ارسال شده توسط :

انجمن های میراث فرهنگی بازوی مردمی برای حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی کشور هستند

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان دبیر و مجری انجمن های میراث فرهنگی کشور در اولین جلسه انجمن های میراث فرهنگی استان کردستان که با حضور استاندار کردستان و اعضای این انجمن در دفتر استاندار کردستان برگزار گردید گفت: انجمن های میراث فرهنگی بازوی های مردمی برای حافظت و صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی و کشور محسوب می شوند

رئوف حنان تصریح کرد: تا قبل از سال ۸۴ تعداد ۱۶ هزار انجمن میراث فرهنگی در سطح کشور فعال بودند و این فعالیت ها موجب اثر گذاری بیشتری در حفظ و صیانت از آثار و بناهای تاریخی کشور داشت .

وی در ادامه بیان داشت: انجمن های میراث فرهنگی یک بخش غیر انتفاعی، غیر دولتی و مردمی است که اگر فعال شوند اثر مثبتی را در حفظ و نگهداری آثار فرهنگی و تاریخی خواهند داشت.

وی به ارتباط بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نیاز است سازمان میراث فرهنگی با همکاری و مشارکت استانداران ، فرمانداران، بخشداران و دهیاران تعامل و همکاری هایی را در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی داشته باشند و انجمن های میراث فرهنگی را در سطح شهرها و روستاها فعال نمایند.

وی به ایین نامه انجمن های حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: این آیین نامه در شورای امنیت کشور به تصویب رسید و دارای دو کمیته حفاظت از آثار تاریخی و کمیته استرداد اموال تاریخی می باشد که فعالیت هایی را در حوزه حفظ و صیانت از آثار تاریخی و جلوگیری از حفاری های غیر مجاز انجام داده اند.

وی در ادامه از استاندار کردستان خواست تا ۲ جلسه از جلسات شورای تامین به بحث میراث فرهنگی و فعالیت انجمن های میراث فرهنگی استان کردستان اختصاص داده شود .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons