نوشته ها

انعقاد تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی و فرهنگ ارشاد خراسان شمالی

ارسال شده توسط :

انعقاد تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی و فرهنگ ارشاد خراسان شمالی

(( میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی ))

تفاهم نامه همکاری های مشترک بین ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اداره کل فرهنگ ارشاد خراسان شمالی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ، در راستای بند ۲ اصول سیاست های فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در میان دستگاه های مختلف به منظور پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه تفاهم نامه همکاری فیمابین این اداره کل و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی به امضا رسید.

بر اساس این گزارش، همسو سازی، هماهنگی تعامل اثر بخش وهم افزایی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ،برنامه ریزی برای افزایش مشارکت مردمی در امر حفظ و احیا میراث فرهنگی و هنری

تلاش مشترک و برنامه ریزی شده برای معرفی فرهنگ و هنر بومی استان و جلوگیری از انزوای آ ن با مشارکت دادن آن در تولید آثار ملی از جمله اهداف این تفاهم نامه ذکر شده است.

از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه می توان به تلاش مشترک و برنامه ریزی شده برای معرفی فرهنگ و هنر بومی استان و جلوگیری از انزوای آن با مشارکت دادن آن در تولید آثار ملی و فراملی اشاره کرد.

بر اساس تفاهم نامه فیمابین ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دو طرف در زمینه تعامل، هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص تنظیم و تقویت تقویم رویدادهای فرهنگی –گردشگری استان، برنامه ریزی و فعالیت مشترک در عرصه ارزیابی، معرفی ،حفظ و احیاء آیین های دینی همچون تعزیه ،نمایش های محلی و صنایع دستی ،برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره ها و همایش های ملی و بین المللی، تشکیل گروه علمی مشترک برای استفاده از نظرات کارشناسی در طراحی و اجرای فعالیت های مشترک ،حمایت از راه اندازی سایت های مجازی و تولید محصولات دیجیتال برای معرفی جاذبه های گردشگری در حوزه فرهنگ و هنر استان، برگزاری سمینارها و همایش های مشترک، تعامل و برنامه ریزی در خصوص صدور مجوزهای انتشار آثار نقیس و یا معمول و مورد نیاز در حوزه فرهنگ و هنر ازجمله همکاری های مشترک دو دستگاه خواهد بود.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons