نوشته ها

اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی و ماموریت های سه گانه آن

ارسال شده توسط :

اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی و ماموریت های سه گانه آن

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی))

معاون عمرانی و امور هماهنگی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و جایگاه میراث فرهنگی و ماموریت های سه گانه این اداره گفت: میراث فرهنگی یک دستگاه فرابخشی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، محمد حسن واحدی با بیان این مطلب در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان که با موضوع بررسی جایگاه و برنامه های میراث فرهنگی در برنامه ششم توسعه برگزار شد افزود: همه باید به میراث فرهنگی کمک کنیم تا در اجرای برنامه ها و ماموریت های خود موفق عمل کند چرا که میراث فرهنگی متعلق به همه است و سازمان میراث فرهنگی یک دستگاه فرابخشی است.

وی افزود: ماموریت های سه گانه این سازمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در شهری مانند مشهد، گردشگری دارای اهمیت بسیار بالایی است چرا که مزیت مهم شهر مقدس مشهد گردشگری مذهبی این شهر است.

وی گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در این خصوص به آن توجه کرد بازنگری قوانین و مقررات مربوط به سال های گذشته است و در سند ششم توسعه باید قوانینی کار آمد و به روز، مورد استفاده قرار گیرد.

واحدی اضافه کرد: هر سه حوزه ماموریت های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان خراسان رضوی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و توجه به این سه حوزه مهم می تواند به توسعه استان در بخش های مختلف کمک کند.

وی هم چنین از صنایع دستی و هنرمندان صنایع دستی نیز به عنوان سرمایه های استان یاد کرد که می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و در آمد زایی داشته باشد.

در این جلسه هم چنین رجبعلی لباف خانیکی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت میراث فرهنگی گفت: تا کنون در خصوص بررسی جایگاه و اهمیت میراث فرهنگی و برنامه های این دستگاه در برنامه ششم توسعه جلسات گوناگونی برگزار شده و کارها به خوبی پیش رفته است.

وی افزود: میراث فرهنگی یک موضوع بنیادی است و توجه به این موضوع می تواند در توسعه بخش های مختلف تاثیر گذار باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons