نوشته ها

اهمیت گردشگری

ارسال شده توسط :

اهمیت گردشگری

(( اهمیت گردشگری ))

اهمیت صنعت گردشگری و نقش آن در توسعه جوامع، امروزه بر همگان آشکار است. دانش گردشگری علمی بین رشته ای بوده و با دامنه گسترده ای از رشته ها از جمله مدیریت، اقتصاد، علوم اجتماعی و جغرافیا در ارتباط است. با این حال تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برای افزایش در آمد و بالا برد سطح اشتغال ناشی از رشد صنعت و خدمات مرتبط در کشور متبوع خود هستند. این تلاش کشورها بر دو محور رشد و پایداری استوار است. کشور ما نیز با توجه به برخورداری از توان ها و قابلیت های بالا گردشگری، می تواند سهم ارزنده ای در قالب جهانی برای جذب منافع حاصله از این صنعت داشته باشد. اما باید توجه داشت که در برنامه ریزی و توسعه این صنعت، از رویکردی استفاده شود که بیشترین مزایا و کمترین اثرات منفی را به دنبال داشته باشد. گردشگری، چه در سطح بین المللی، چه در آمدی برای تجار و افرادی است که برای گردشگری کالا و خدمات تامین می کنند. منبع اولیه چنین در آمدی، هزینه مستقیمی است که گردشگران برای کالا و خدمات می پردازند، شامل محل اقامت، حمل و نقل، تفریحات، غذا و نوشیدنی ها و خرید. به هر حال، تاثیرات غیر مستقیم و استنتاج شده ای از مخارج گردشگری نیز وجود دارد. تاثیرات غیر مستقیم به هزینه ای مربوط می شود که تجارت ها و مشاغل گردشگری برای کالا ها و خدمات در اقتصاد محلی خرج می کنند؛ مثل هتل ها، خرید غذا و نوشیدنی، تجهیزات، منابع آب و برق و غیره. افزودن بر این، خدمات صنعت ساخت و ساز و تامین کنندگان باید کالا و خدمات را در اقتصاد محلی بخرید. بنا بر این فرایند هزینه و مخارج ادامه می یابد. مردم محلی در نتیجه این روند خرج کردن، هزینه هایی را به دست می آوردند. در اقتصاد محلی به صورت خرج کردن استنتاجی، صرف می شود. به عبارت دیگر، مقدار اصلی که توسط گردشگران خرج شده در مقدار خاصی جذب می شود که وسعت فعالیت اقتصادی را نشان می دهد که خود این امر با ویژگی های اقتصاد محلی مشخص می شود.

این تاثیر فزاینده، ابزار مهمی در محاسبه مجموع بهره اقتصادی گردشگری است و ارزش کمک اقتصاد گردشگری یک کشور را به دریافت های گردشگری آن کشور مشخص می کند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons