نوشته ها

اولین جلسه انجمن های میراث فرهنگی در شهرستان کلات برگزار شد

ارسال شده توسط :

اولین جلسه انجمن های میراث فرهنگی در شهرستان کلات برگزار شد

((فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کلات))

اولین جلسه انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کلات با حضور تمامی اعضاء و به ریاست فرماندار این شهرستان در برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، در این جلسه ابتدا دبیر انجمن های میراث فرهنگی شهرستان مطالبی را در خصوص وظایف انجمن ها بیان کرد و بر لزوم حمایت و حراست از مواریث مادی و معنوی شهرستان کلات تاکید کرد.

وی در صحبت های خود، سه موضوع حفظ داشته های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی، معرفی داشته ها و جذب منابع را از مهمترین وظایف این انجمن ها اعلام کرد.

در ادامه این جلسه فرماندار کلات به عنوان رئیس انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کلات، مطالبی را در خصوص انجمن های میراث فرهنگی بیان و خواستار انجام وظایف اعضای انجمن جهت نیل به اهداف شد.

در این جلسه هم چنین مقرر شد، جلسه انجمن ها به صورت ماهیانه برگزار و بازدید اعضای انجمن از آثار تاریخی و طبیعی شهرستان قبل از برگزاری جلسه دوم به صورت گروهی انجام گیرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons