نوشته ها

ایجاد اطلس صنایع دستی موجب توسعه و حمایت از صنعتگران حوزه صنایع دستی می شود

ارسال شده توسط :

ایجاد اطلس صنایع دستی موجب توسعه و حمایت از صنعتگران حوزه صنایع دستی می شود

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی کردستان گفت: ایجاد اطلس صنایع دستی موجب توسعه و حمایت از صنایع دستی و صنعتگران این حوزه خواهد شد.

مهرداد کیانی افزود: اطلس صنایع دستی به عنوان یک طرح ملی می تواند در راستای توسعه صنایع دستی به جهت سیاستگذاری ها و همچنین دارا بودن یک منبع موثق در جهت پیشبرد اهداف آتی صنایع دستی مبنی بر معرفی ، توسعه و تجهیز کارگاه ها موثر و مثمر ثمر باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایجاد اطلس صنایع دستی موجب ارتقاء کیفی صنایع دستی در حوزه توسعه و ترویج ،حمایت از تولید و حمایت از بازرگانی و صادارات و واردات و ایجاد انگیزه در هنرمندان و صنعتگران خواهد شد.

کیانی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر به علت عدم در دست داشتن اطلاعات بایسته و ضروری و در دسترس نبودن آمار کاربردی نمی توان پیش بینی هاو برنامه ریزی های متناسب را در نظر گرفت.

وی در ادامه گفت: هدف اصلی ایجاد اطلس صنایع دستی شناسایی رشته های صنایع دستی (فصلی و دائم) ، شناسایی صنعتگران صنایع دستی فعال و نیمه فعال ، شناسایی کارگاههای صنعتی فعال و نیمه فعال، شناسایی رشته های منسوخ شده و درحال منسوخ صنایع دستی می باشد وبا وجود اطلس صنایع دستی در برنامه ریزی های این اداره کل درصد موفقیت دوچندان خواهد بود و بهتر می توان از ظرفیت های صنایع دستی استان استفاده کرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons