نوشته ها

بازديد جاشين ستاد اجرايي خدمات سفر استان از محل اسكان و پذيرايي زائرين پياده در محور قوچان

ارسال شده توسط :

بازديد جاشين ستاد اجرايي خدمات سفر استان از محل اسكان و پذيرايي زائرين پياده در محور قوچان

((ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي))

محمد حسن واحدي معاون عمراني و امور هماهنگي استانداري خراسان رضوي و جانشين ستاد اجرايي خدمات سفر استان به همراه سيد جواد موسوي معاون اسكان ستاد از محل اسكان و پذيرايي زائرين پياده در محور قوچان بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، در اين بازديد كه تعدادي ديگر از مسئولان و خدمتگذاران به زائرين پياده نيز حضور داشتند مهندس واحدي ضمن بازديد ميداني از نحوه خدمات رساني به زائرين پياده از نزديك در جريان آخرين وضعيت پذيرايي و اسكان اين زائران در محور قوچان به مشهد مقدس قرار گرفت. وي در اين بازديد بر ارائه خدمات مطلوب به زائران پياده و پذيرايي و اسكان شايسته زا اين عزيزان تاكيد كرد. سيد جواد موسوي معاون اسكان ستاد اجرايي خدمات سفر خراسان رضوي نيز در اين بازديد با بيان اينكه اين ستاد آماده هرگونه خدمات رساني مناسب به زائرين پياده است گفت: برنامه ريزي هاي مناسبي براي ارائه خدمات به زائرين پياده انجام شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons