نوشته ها

بازدید دانشجویان راهنمایان گردشگری از کارگاه های صنایع دستی

ارسال شده توسط :

بازدید دانشجویان راهنمایان گردشگری از کارگاه های صنایع دستی

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس))

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس خبر از بازدید دانشجویان راهنمایان گردشگری از کارگاه های صنایع دستی شیراز داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس زهرا الحمدی اظهار داشت : جهت آشنایی هر چه بیشتر راهنمایان تورهای گردشگری بازدیدی از کارگاه های صنایع دستی در خانه سعادت از طرف معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس ترتیب داده شد . وی افزود : در این بازدید دانشجویان از نزدیک با روش تولید ، ابزار کار و مواد اولیه  برخی از رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی فارس آشنا شدند .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons