نوشته ها

بازدید دکتر طالبیان از بافت تاریخی شهر یزد در آستانه ورود ارز یابان یونسکو

ارسال شده توسط :

بازدید دکتر طالبیان از بافت تاریخی شهر یزد در آستانه ورود ارز یابان یونسکو

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ))

در راستای مهیا کردن شهر تاریخی یزد برای آخرین مرحله بازدید ارز یابان یونسکو جهت ثبت بافت تاریخی در فهرست جهانی یونسکو، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از این بافت ارزشمند بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در آستانه آمادگی شهر تاریخی یزد برای حضور ارز یابان یونسکو از بافت تاریخی و منحصر به فرد این شهر، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ضمن سفر به استان یزد با همراهی مسئولین میراث فرهنگی استان از این بافت ارزشمند بازدید نمود.

گفتنی است: دکتر طالبیان ضمن بازدید از بافت تاریخی شهر یزد در جریان روند پیشرفت کار و اقدامات اجرایی انجام شده در راستای پرونده ثبت جهانی بافت تاریخی یزد قرار گرفت و کارشناسان و مسئولین استانی از راهنمایی های وی بهره جستند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons