نوشته ها

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان و هیأت همراه از آثار در حال مرمت شهر سنندج

ارسال شده توسط :

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان و هیأت همراه از آثار در حال مرمت شهر سنندج

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ستان کردستان))

مدیرکل میراث فرهنگی استان و هیأت همراه از آثار در حال مرمت شهر سنندج بازدید نمودند.

دراین بازدید مدیرکلمیراث فرهنگی استان و معاون میراث فرهنگی و اعضای کمیته فنی اداره کل شرکت داشتند و روند مرمت و همچنین ادامه این روند را در مسجد قوله، مسجد جامع، عمارت مشیردیوان، عمارت آصف و امامزاده هاجره خاتون و از نزدیک نیازمندیهای مرمتی این آثار شاخص را برای سالجاری بررسی نمودند.                                                          

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons