نوشته ها

بازدید مشترک ابنیه های تاریخی و مذهبی شهرستان راز

ارسال شده توسط :

بازدید مشترک ابنیه های تاریخی و مذهبی شهرستان راز

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی))

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان رازوجرگلان گفت: بازدید مشترک ابنیه های تاریخی و مذهبی شهرستان رازوجرگلان

بازدید مشترک همکاران اداره کل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی از ابنیه های تاریخی و مذهبی شهرستان رازوجرگلان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی،قاسم بهادری گفت: در این بازدید که در مورخ ۹۵٫۴٫۲۲ به اتفاق کارشناسان اداره کل اوقاف استان صورت پذیرفت ضمن بازدید از ابنیه های تاریخی ومذهبی شهرستان از جمله زیارتگاه سید بزرگ پرسه سو. زیارتگاه شاهزاده حمید راستقان و امامزاده نبی غلامان و رویت وضعیت نابه سامان ابنیه های تاریخی مذهبی شهرستان مقرر شد موضوع مرمت و استحکام بخشی بناهای یاد شده در اولویت ودستور کار هر دو دستگاه قرار گیرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons