نوشته ها

بازدید نماینده اعزامی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور از پروژه های نیمه تمام گردشگری خراسان جنوبی

ارسال شده توسط :

بازدید نماینده اعزامی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور از پروژه های نیمه تمام گردشگری خراسان جنوبی

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

در راستای سیاستهای مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاران تاسیسات گردشگری استان و به منظور بررسی طرح ها و پروژه های نیمه تمام و برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی اینگونه طرح ها، بازدیدی توسط نماینده اعزامی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور و نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان از طرح ها و پروژه های در حال احداث استان صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، حمید رضا عطاریان کارشناس مسئول سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل ضمن بیان این مطلب افزود: در این بازدیدها که از مورخ ۴/۲/۹۵ لغایت ۶/۲/۹۵ صورت پذیرفت، ضمن بررسی مشکلات و موانع طرح ها به ویژه هتل های نیمه تمام، پیرامون میزان کل سرمایه گذاری، پیشرفت فیزیکی و تسهیلات مورد نیاز طرح ها با مجریان اینگونه طرح ها بحث و بررسی به عمل آمد.

وی افزود: در پایان این بازدیدها گزارشی از حدود ۲۰ طرح نیمه تمام در استان جهت انعکاس به مدیران سازمان مرکزی تهیه گردید.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons