نوشته ها

بازدید ویژه از تأسیسات گردشگری شهرستان طبس انجام شد

ارسال شده توسط :

بازدید ویژه از تأسیسات گردشگری شهرستان طبس انجام شد

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

با توجه به هماهنگی به عمل آمده و در پی رسالت معاونت گردشگری مبنی بر بازدیدهای دوره ای از تأسیسات گردشگری تیمی متشکل از کارشناسان بهداشت، تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن و تجارت به همراه کارشناسان ناظر واحدهای اقامتی و پذیرایی استان تأسیسات گردشگری شهرستان طبس را اعم از اقامتی، واحدهای پذیرایی میان راهی و سفره خانه های سنتی مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، در این بین یکی از واحدهای پذیرایی سنتی شهرستان طبس به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی شامل مقادیر قابل توجهی از گوشت چرخ کرده فاقد بسته بندی مناسب، سوسیس و کالباس تاریخ گذشته، گوشت مرغ فاقد تاریخ مصرف، انواع سس دست ساز، بستنی بدون بسته بندی مناسب، سالاد فصل فاقد اعتبار مصرف و غذاهای شب مانده و فاقد مصرف پس از صورت جلسه و با حضور نماینده بهداشت شهرستان معدوم و پرونده متشکله به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

همچنین تخلف واحد مذکور به دلیل عدم رعایت نرخ مصوب این اداره کل نیز با حضور نماینده تعزیرات حکومتی صورت جلسه گردید و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

در این بازدید تعداد ۳ مجموعه اقامتی، سه واحد سفره خانه سنتی، یک تالار و ۴ واحد پذیرایی میان راهی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons