نوشته ها

بازدید کارشناس صنایع دستی و نماینده سازمان جهانی یونیدو از کارگاههای صنایع دستی کردستان

ارسال شده توسط :

بازدید کارشناس صنایع دستی و نماینده سازمان جهانی یونیدو از کارگاههای صنایع دستی کردستان

جولیوویناسیا کارشناس صنایع دستی سازمان جهانی یونیدو جهت بازدید از کارگاههای صنایع دستی و بررسی وضعیت موجود دیروز ساعت ۱۲وارد استان کردستان شد.

وی از موزه خانه کرد و آثار صنایع دستی استاد بهزادیان و همچنین کارگاه فرش آقای رستم پو، خانه صنایع دستی ، خانه زیور آلات و آبگینه ، کارگاه مجتمع های صنایع دستی و بازار و حمام عبدالخالق بازدید نمودند.

وی در ادامه سفر سه روزه خود به استان کردستان از کارگاههای صنایع دستی مریوان و هورامان تخت بازدید خواهد نمود.

هدف از سفر نماینده سازمان جهانی یونیدو بررسی وضعیت موجود ، پتانسیل ها و ارزشهای هنری و فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی استان کردستان و شناساندن هنرهای صنایع دستی به دنیا می باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons