نوشته ها

باغ محتشم

ارسال شده توسط :

باغ محتشم

باغ محتشم (استان گيلان)

باغ محتشم که در جنوب شهررشت واقع شده، از سال هاي دور براي مردم اين ديار که اوقات فراغت را با گردش در خيابان هاي مشجر آن سپري مي کردند، مکاني آشناست. باني اين باغ را صادق اکبر محتشم الملک ملقب به سردار معتمد از مالکين و حکام گيلان در صدر مشروعيت (1327 ه. ق) مي دانند. گفته شده است محتشم السلطنه يا سردار معتمد که به عنوان يک رجل سياسي با عناوين سفير يا کنسول ايران در طرابوزان بود با مشاهده ي باغ بزرگ و مشجري که درحصار رود و جويبار قرار داشت،به اين انديشه افتاد که عين آن را در رشت پياده کند. به همين علت وقتي به رشت آمد با استفاده از الگوي باغ بزرگ ياد شده به پياده کردن انديشه ي خود پرداخت و بدين ترتيب طرح باغ محتشم موجود از قوه به فعل در آمد و براي اين که مطابق الگوي باغ بزرگ طرابوزان باشد، در قسمت جنوب باغ حفر کانال يا آبراهه ي انحرافي و تغيير مسير گوهررود تاآب قسمت غربي در محاصره ي گوهررود قرار گيرد ؛هم چنين براي اينکه در تابستان ها از آب سرد استفاده نمايند، در قسمت غربي عمارت يخچال سنتي احداث کرد که هم اکنون آثار آن مشاهده مي شود.

مظفرالدين شاه قاجار در سال 1320 ه. ق به هنگام عزيمت به دومين سفر فرنگستان که به رشت آمده بود از باغ محتشم به جهت تماشاي ورزا جنگ يا همان گاو بازي ديدن کرده و در سفرنامه ي خود آورده است:باغ محتشم داراي درختان جنگلي بسيار و عمارت سه طبقه ي چوبي محل بسيار با صفايي است.معهذا قدمت درختان آزاد باغ محتشم که در اصطلاح محلي به اوجا معروفند حکايت از احداث باغ در زمان دورتر دارد.دقت در خيابان بندي و رعايت فواصل غرس نهال- محوطه سازي و بهره گيري از روش علمي احداث باغ هاي عمومي، شکل گيري يکي از زيباترين و بزرگ ترين باغ هاي ايران در اواخر قرن 13 ه. ق درپي داشته است. باغ محتشم با مساحت اوليه ي بالغ بر 157400 متر مربع و حدود 1864 اصله درخت پلاک کوبي شده داشته به استثناي درختان قطع شده براي احداث ساختمان کلاه فرنگي ، در ازاء بدهي مالياتي سردار معتمد در زمان رضاخان به اداره دارايي واگذار و بعدها در اختيار شهرداري قرار گرفت. وجود هزاران اصله درخت به وجود آورنده ي خيابان هاي مشجر اين پارک، دقت در خيابان بندي و رعايت فواصل درختان و دقت در محوطه سازي و بهره گيري از روش هاي علمي در احداث اين پارک موجب گرديده مکان مذبور به يکي از زيباترين و بزرگترين پارک هاي ايران از زمان احداث (اواخر قرن 13 ه-ق)تا کنون گردد.

باغ محتشم به لحاظ بهره گيري از اصول و روش علمي احداث باغ هاي عمومي در اواخر قرن 13 ه .ق قابل ثبت در فهرست آثار ملي ايران است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons