نوشته ها

با تغییر رویکرد شورای پژوهشی میراث فرهنگی گلستان صورت گرفت

ارسال شده توسط :

با تغییر رویکرد شورای پژوهشی میراث فرهنگی گلستان صورت گرفت

((بهره مندی از توان علمی پژوهشگران در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری))

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت : با تغییر رویکرد شورای پژوهشی ادراه کل، این شورا در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از توان علمی پژوهشگران و صاحب نظران بهره خواهد برد.

به گزارش روابط عمومی و امورفرهنگی این اداره کل، ابراهیم کریمی در اولین جلسه شورای پژوهشی اداره کل، با بیان این نکته که مبحث پژوهش در گذشته فقط به حوزه میراث فرهنگی منتهی می شد، افزود: امروز با یک نگاه پژوهشی میراث فرهنگی را به سمت سه کارکرد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی سوق دادیم.

وی در ادامه اذعان داشت: توسعه و گسترش پژوهش در زمینه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای حفظ و احیا و مستند سازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه های گمشده فرهنگی، تاریخی و طبیعی و زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط از اهداف شورای پژوهشی استان است.

رئیس شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی استان ارتباط بین معاونین این اداره کل با شورای پژوهشی را یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ عنوان کرد که از یکدیگر بهره بیشتری خواهند برد.

کریمی افزود: در گذشته هم این شورا وجود داشته اما شاید نتوانسته اند آنگونه که باید از ظرفیت های آن بهره ببرند.

وی خواستار مشارکت صاحبنظران در هریک از سه حوزه این اداره کل شد و گفت: با فعالیت کارشناسان و پژوهشگران می توان نقاط ضعف را شناسایی و رفع و نقاط قوت را پررنگ تر کرد.

وی درادامه اذعان داشت: تشکیل اولین جلسه پژوهشی با حضور اساتید و کارشناسان دانشگاه ، نشانگر توجه جدی به حوزه پژوهش است و تصمیمات بزرگ در حوزه پژوهش باید مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان انجام اقدامات در حوزه گردشگری را گسترده دانست و تصریح کرد: مردم انتظارات زیادی در این حوزه دارند که به حق هم هست بنابراین راهکارهایی باید برای توسعه این بخش در شورای پژوهشی تعریف شود.

وی صنعت گردشگری گلستان را دارای ظرفیت های بالقوه دانست و گفت: با وجود چنین ظرفیت هایی متاسفانه هنوز برای ماندگاری حجم مسافران عبوری برنامه ریزی نشده است.

کریمی ادامه داد: اگر قرار است مطالعات دقیق تر داشته باشیم باید از فرآیندی که در حوزه پژوهش صورت می گیرد به بهترین نحو در حوزه گردشگری استفاده کرد.

رئیس شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی گلستان خواستار کمک سایر بخش ها برای جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری شد و گفت: نیاز است در این شورا بحث ورود سرمایه گذار مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: امیدواریم افرادی که در شورای پژوهشی تحت عنوان مسئول گروه علمی انتخاب شدند این اطمینان را به ما بدهند که از این سرمایه علمی- فرهنگی بتوان، حداقل خواسته های مردم در استان را جامه عمل بپوشاند.

وی از ارائه هرگونه پیشنهاد برای ارتقاء عملکرد این شورا وهرگونه انتقاد را برای حداقل رسانی نواقص استقبال کرد .

در ادامه این جلسه جعفر خاندوزی دبیر شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی گلستان نیز با تاکید بر این نکته که اداره کل میراث فرهنگی عمیقا نیازمند پژوهش است، افزود: هر سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به پژوهش عجین شده است.

وی ضمن اعلام اینکه پژوهش هدایتگر رویکردها در حوزه سازمان است،ادامه داد: باید بنیاد فکری برای ایجاد زیرساخت های فکری و فضای اندیشه ای وجود داشته باشد و اگر این فضا ایجاد شود می توان امیدوار بود که به اهداف تعیین شده خود در سازمان دست یابیم.

لازم به ذکر است، درپایان این جلسه احکام مسوولین کمیته های شورای پژوهشی ارائه شد و این شورا فعالیت خودرا درقالب ۱۲ گروه علمی شامل: ارتباطات، تاریخ شفاهی، پوشاک ولباس های محلی، صنایع دستی وهنرهای سنتی، زبان شناسی وگویش وکتیبه ها، موزه ها واموال منقول فرهنگی- تاریخی، گروه علمی مردم شناسی، مطالعات وبررسی های تاریخی، ابنیه وبافت های تاریخی، باستان شناسی، سرمایه گذاری و گردشگری آغاز کرد.

گفتنی است جلسات شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی گلستان، ماهی یکبار برگزار می شود و پس ازبررسی پیشنهادات کمیته ها و تصویب نظرات، نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام خواهد شد.

 

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons