نوشته ها

برج رادكان

ارسال شده توسط :

برج رادكان

برج رادكان

برج رادكان در نزديكي روستاي رادكان و در 24 كيلومتري جنوب كردكوي و 54 كيلومتري جنوب غربي گرگان برفراز تپه باصفايي كه از موقعيت خاص طبيعي و سوق الجيشي برخوردار است. برج مزكور به ارتفاع 37 متر و با گنبد رك دو پوشه به دستور اسپهبد ابوجعفر از شاهزادگان طبرستان واز فرمانروايان آخر سلسله باوندي در زمان زياريان ساخته شده است.

بر بالاي بدنه مزكور كتيبه اي به دوزبان پهلوي و كوفي ديده مي شود كه استفاده از خط پهلوي راحتي چهار قرن بعد از ورود مسلمانان به اين مكان نشان مي دهد و متن كتيبه ، شامل نام باني و تاريخ ساخت بنا است. برج رادكان مركب از دوبخش ، بدنه ومدور و گنبد مخروطي آجري كه به صورت رك بلند و كشيده است. چنين به نظر مي رسد كه تقليد از معماري گنبد قابوس است. در حاشيه شمالي آن برج ديگري به فاصله 20 متري وجود دارد كه زمان شروع ساخت بنا 407 هجري قمري وپايان آن 411 هجري قمري است كه معمار آن احمد بن عمر است. اين برج به منظور راهنمائي مسافران و ره گم كردگان دشت هاي سرسبز و جنگل هاي انبوه شمال ساخته شده بود ، و به عنوان آرامگاه يكي از اسپهبدان آل باوند طبرستان نيز مورد استفاده قرار گرفته است. بناي اين برج كه در سال 411 هجري قمري به پايان رسيد بي ترديد  يكي از مفاخر معماري و يكي از مواريث فرهنگي كشورمان به حساب مي آيد. اگر كسي يكي دوبار بدون راهنما از دشت هاي سرسبز و جنگل هاي انبوه و تاريك شمال گذشته باشد در مي يابد كه وجود اين برج ها به عنوان ميل هاي راهنما تا چه اندازه در راهنمايي قوافل ، مهم و موثر بوده است.

در ميان برج هاي تاريخي ايران دو برج بسيار معروف وجود دارد كه يكي در خراسان و ديگري در گرگان مي باشد و ((رد)) در زبان پهلوي به معناي نظم و ترتيب و ((رده)) آمده است و رادكان درست در جاده ها همان كار را مي كند كه از نامش  برمي آيد ، مسافر را راهنمايي نموده وبه راهپيمائي او نظم و ترتيب مي دهد هرچند كه اين واژه ها با ((راه)) همبستگي دارد و در بعضي از كتب مسالكبه صورت ((رايكان)) هم آورده شده است و وجود اين برج در كنار شاهراه و برفراز تپه اي كه از دور نمايان است ، به منظور راهنمائي رهگذران ساخته شده ، گرچه بهدها از اين بنا به عنوان آرامگاه باني آن نيز استفاده كرده اند. اين برج محل دفن يكي از اسپهبدان آل باوند طبرستان به نام ابوجعفر محمد بن وندرين باوندي است. برطبقكتيبه فوقاني كه به صورت كمربندي در زير گنبد به چشم مي خورد. بناي اين برج در تاريخ ربيع الثاني 407 هجري قمريس يعني زمان فرمانروايي اسپهبد ابو جعفر شروع و كار ساختمان در سال 411 هجري به دست احمد بن عمر به پايان رسيده است. تا دوره قاجار بربالاي ورودي بنا نيز كتيبه اي به خط كوفي وجود داشته است كه بنا به اظهارات رابينو ، كتيبه مزبور در آن زمان توسط عوامل خارجي به سرقت برده شده است. ميل رادكان كه از سبك خاص معماري برخوردار است و درعين سادگي ، يكي از شاهكارهاي معماري ايران بعد از اسلام به حساب مي آيد و بيش از هر چيز ارتفاع بلند آن كه از 35 متر متجاوز است جلب توجه مي كند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons