نوشته ها

برخی پیشنهادات برای حفاظت از آثار تاریخی و نقش برجسته ها عملی نیست

ارسال شده توسط :

برخی پیشنهادات برای حفاظت از آثار تاریخی  و نقش برجسته ها عملی نیست

                                                    (( معاون میراث فرهنگی استان فارس ))

برخی پیشنهادات برای حفاظت از آثار تاریخی  و نقش برجسته ها عملی نیست .

معاون میراث فرهنگی فارس با بیان مطلب فوق گفت  نقش برجسته ها و آثار حجاری شده در دل کوه ها به دلیل اینکه مستقیما” در بستر طبیعت قرار داشته و بیشترین تاثیر را از طبیعت می گیرند از آسیب پذیرترین آثار فرهنگی ،تاریخی غیر منقول محسوب می شوند. عبدالرضا نصیری با اشاره به خبر منتشر شده در برخی از رسانه ها در هفته گذشته با عنوان ” نقش برجسته در حال محو ساسانی ” در خصوص نقش برجسته پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان پنجم ( آخرین شاه اشکانی ) در فیروز آباد گفت : این نقش برجسته به عنوان اولین حجاری دوره ساسانی یکی از با ارزش ترین و بزرگترین نقش برجسته های کشورمان محسوب می شود که به دلیل قرارگیری در حاشیه رودخانه و همچنین عدم وجود عمق کافی در بدنه کوه در طی قرون متمادی عمر خود، دچار آسیب های متعدد  از جمله  خورندگی و فرسایش حاصل از هوا و باران و آسیب های انسانی  شده است . این مقام مسئول افزود در قرن حاضر نیز به دلیل آلودگی هوا و وجود ترکیبات شیمیایی در باران سرعت فرسایش این نقش برجسته افزایش یافته و آسیب های آن ملموس تر شده است . نصیری با اشاره به اظهار نظرها و ارایه راه حل ها از سوی برخی از افراد و حتی کارشناسان در رسانه ها  به منظور جلوگیری از روند رو به افزایش آسیب ها براین نقش برجسته و سایر نقوش برجسته تاریخی گفت : ارایه پیشنهاداتی مانند استفاده از مواد شیمیایی و نانو برای حفاظت از نقش برجسته ها هنوز به تأیید کامل مراجع علمی نرسیده است و به دلیل اینکه زمان زیادی از بوجود آمدن این مواد نگذشته است   بکارگیری  از آن بر روی با ارزش ترین سرمایه های فرهنگی و تاریخی عقلانی نیست . در مورد جابجایی نقش برجسته ها هم باید گفت که این جابجایی ها به ندرت در جهان اتفاق افتاده و خطراتی که اثر را تهدید خواهد کرد به مراتب بیشتر از امکان حفاظت آنها ست . محصور کردن این نقش برجسته ها در دیوارهای شیشه ای که البته در برخی مناطق عملی بوده و اجرا هم شده اند در اکثر موارد  با  بی مهری  بازدیدکنندگان مواجه شده و مورد تخریب قرار گرفته اند ، هر چند به لحاظ کارشناسی این راه حل در مورد نقش برجسته فیروز آباد عملی نیست اما این اثر نیز مانند سایر آثار میراثی همچنان مورد تهدید آسیب های انسانی است .

 معاون میراث فرهنگی فارس  گفت : طی سال های اخیر  پژوهش گسترده کاربردی در رابطه با نجات بخشی کلیه نقوش برجسته کشور در حال انجام است که ضمن شناسایی آسیب ها و تهدیدات راه حل های ممکن و علمی را برای هر کدام از آنها پیشنهاد خواهد کرد . وی در پایان افزود  هم اکنون نیز حفاظت فیزیکی در مقابل آسیب های انسانی و حفاظت موقت برای به حداقل رساند آسیب های طبیعی تا زمانی که به منظر آسیبی وارد نکند و منطبق بر مبانی نظری حفاظت باشد، روی این آثار به تناسب اعتبارات تخصیص یافته در حال انجام می باشد .

محمد کاظم بهادری پور

مدیر روابط عمومی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons