نوشته ها

بررسی باستان شناسی بخش مرکزی شهرستان درمیان با شناسایی بیش از ۸۰ اثر تاریخی پایان یافت

ارسال شده توسط :

بررسی باستان شناسی بخش مرکزی شهرستان درمیان با شناسایی بیش از ۸۰ اثر تاریخی پایان یافت

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

پروژۀ باستانشناسی بررسی و شناسایی آثار باستانی بخش مرکزی شهرستان درمیان در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به سرپرستی دکتر محسن دانا صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل گفت: پروژۀ حاضر به صورت بررسی و شناسایی روستا به روستا انجام گرفت و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی منطقه، در موارد اندک و ضروری از بررسی پیمایشی استفاده شد.

سید احمد بر آبادی افزود: در طی این بررسی آثار تاریخی که از قبل شناسایی شده بودند نیز مجدداً مورد بازبینی قرار گرفته و در کنار آن، آثار تاریخی که تاکنون در منطقه معرفی نشده بودند، شناسایی و اطلاعات آنها ثبت گردید.

وی بیان داشت: با انجام این بررسی بیش از ۸۰ اثر تاریخی در این بخش مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت که در این میان ۵۰ اثر در مطالعات پیش از این، شناسایی شده بودند. با توجه به مطالعات گاهنگاری مقدماتی صورت گرفته روی این آثار، تاریخ هزارۀ سوم پیش از میلاد تا اواخر دورۀ قاجاریه را میتوان برای آثار شناسایی شده در نظر گرفت.

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: بیشتر آثار تاریخی موجود در این بخش را قلاع تاریخی، بناهای مسکونی، آسیاب های آبی، مزارها و محوطه-های باستانی تشکیل میدهد که برخی از آنها مثل آسیاب های آبی منطقه تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته بودند. از مجموع این آثار میتوان به بالغ بر ۲۰ قلعۀ تاریخی، ۲۰ آسیاب آبی، ۱۰ خانۀ تاریخی، ۱۰ مزار و بنای آرامگاهی، ۸ تپه و محوطۀ باستانی، ۵ برج دیده بانی، ۴ مسجد تاریخی و تعدادی آثار دیگر هم چون آب-انبار، مدرسه علمیه، حمام، آسیاب بادی، چله خانه، سنگ نوشته و درختان کهن سال، اشاره کرد.

بر آبادی اظهار داشت: در مجموع با احتساب آثار تاریخی شناسایی شده از سایر بخش های این شهرستان می-توان بیان کرد که در این شهرستان حدود ۲۰۰ اثر تاریخی و باستانی وجود دارد که برخی از این آثار اهمیت بسیار زیادی دارند .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons