نوشته ها

برنامه ریزی در خصوص کاهش موانع سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های طبیعت گردی

ارسال شده توسط :

برنامه ریزی در خصوص کاهش موانع سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه های طبیعت گردی

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

بر اساس ابلاغ معاونت گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع کشور به استانها، برنامه ریزی در خصوص کاهش موانع سرمایه گذاری وپیشرفت پروژه های طبیعت گردی در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل ضمن بیان این مطلب افزود: در انتخاب و اولویت بخشی مناطق واجد جاذبه های طبیعت گردی از نظر اثر بخشی گسترده بر اقتصاد جوامع محلی و بهره گیری از شیوه های علمی طراحی دقت کافی بعمل خواهد آمد و برنامه ریزی در مناطق مذکور متکی به پتانسیل های زیست محیطی خواهد بود.

وی عنوان داشت: مشاورین طرح ها تذکرات زیر را مد نظر قرار دهند :

۱- با ارائه مدل مناسب برای طرح ریزی در اکوسیستم های طبیعی ، ضمن بهره وری گردشگری بر اساس توسعه پایدار، می بایست این اقدام موجبات ارتقاء سطوح اجتماعی و اقتصادی مردم بومی را فراهم نماید .

۲- نسبت به تعیین توان و ظرفیت تفرجی به عنوان ابزاری برای برآوردن نیازها و تقاضای تفرجی در برنامه ریزی گردشگری متکی به طبیعت، اقدام شود تا بتوان منابع مذکور را همچون سرمایه گرانقدر تقویت و برای نسل های آتی به یادگار نگه داشت.

۳- با ارایه بسته های اقتصادی سودآور گردشگری سبز در مقیاس استانداردهای زیست محیطی و حمایت از تولیدات سنتی و تعریف پروژه های فرهنگی، توریستی و پشتیبانی فنی و مالی، همسو با اهداف طرح های حفاظت طبیعت، از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آید.

۴- ضروریست از آخرین دستورالعمل ها و مصوبات سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و سازمان متبوع استفاده نمایند.

۵- طرح های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بویژه ضابطه شماره ۶۵۳ امور نظام فنی، با عنوان راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوزه های آبخیز مطابق با آیین نامه های استاندارد اجرایی ملاک ضوابط و معیارهای طراحی و برنامه ریزی قرار گیرد.

عربی گفت: این اداره کل در همین راستا جهت انتخاب مشاوران اعم از حقیقی و حقوقی به شاخص های مشروحه ذیل توجه خواهد داشت:

  • تخصص های لازم در موضوعات مرتبط مخصوصا طبیعت گردی، معماری منظر، طراحی محیط زیست و منابع طبیعی
  • رزومه موثر و قوی در زمینه مورد نظر
  • اسناد و مدارک گواه برانجام کار مشابه ئر مناطق مختلف
  • سوابق اجرائی، مدیریتی ، پژوهشی و آموزشی در زمینه مورد نظر
  • مقالات، نشریات ، کتاب و …… در موضوع مرتبط
  • تبحر، مهارت اجرایی و ورزیدگی لازم و تسلط بر موضوع کار

 

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons