نوشته ها

برنامه های در دست اقدام معاونت میراث فرهنگی استان تشریح شد

ارسال شده توسط :

برنامه های در دست اقدام معاونت میراث فرهنگی استان تشریح شد

((میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان سیستان و بلوچستان))

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری سیستان و بلوچستان شکیبی سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل فعالیتهای این معاونت رادر زمینه های میراث تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس، حوزه های مربوط به باستان شناسی از قبیل تعیین حریم، کاوش و بررسی آثار و محوطه های باستانی، مستندسازی بناها و بافت های تاریخی، مرمت آثار منقول و غیرمنقول و تمامی اقدامات مربوط به امور موزه ها تشریح نمود.

افشین شکیبی خاطر نشان کرد این معاونت در نظر دارد با افزایش تعداد آثار ثبت شده درفهرست میراث جهانی یونسکو، در زمینه افزایش جلب توجه عمومی و تخصصی به حوزه میراث و کمک به جذب گردشگران داخلی و خارجی گام بردارد. وی با اشاره به ثبت شهر سوخته به عنوان هفدهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی در سال گذشته بعنوان یک اتفاق مهم گفت در این راستا با مطالعه روی آثار تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس موجود در استان و بررسی شاخصه های ثبت جهانی ٍآثاری مانند آسبادهای سیستان و قلعه بمپور در حوزه بلوچستان واجد ارزش ثبت شناسایی شده و اقدامات اولیه در این خصوص آغاز گردیده .با توجه به اینکه ، برداشت و نقشه برداری قلعه بمپور قبلابه انجام رسیده بود در گام بعدی فعالیت تعیین حریم قلعه در شناسایی عرصه و حریم این اثر منحصر به فرد در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان در خصوص آسبادهای سیستان عنوان کرد که مستندسازی دقیق اسبادهای منطقه حوضدار، زهک و هیرمند انجام شده و در ادامه جهت بررسی سیر تحول آسبادهای سیستان، بررسی هایی در مورد آسبادهای استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین آسبادهای موجود در هرات افغانستان انجام خواهد گرفت.

همچنین در جلسه ای که با حضور دکتر طالبیان معاونت میراث فرهنگی کشور و مهندس عزیزی مدیر امور پایگاهها برگزار شد مجوز تاسیس پایگاه های قلعه بمپور و آسبادها صادر گردید.

شکیبی تاکید نمود در رابطه با موضوع باستان شناسی، اولویت بندی معاونت میراث فرهنگی در وهله نخست تعیین حریم آثار و محوطه های تاریخی و در گام بعدی انجام بررسی های سیستماتیک و پس از آن کاوش های باستان شناسی براساس طرح های علمی در دستور کار قرار دارد. فعال کردن محوطه های باستان شناسی در تمامی شهرستان های استان ازدیگر برنامه های مد نظر است که طبق مطالعات انجام شده در سال های آتی محقق خواهد شد. در سال جاری براساس اعتبارات موجود علاوه بر کاوش های پیش بینی شده در شهر سوخته، در محوطه باستانی دمب کوه و چگردک با همکاری هیئت های حفاری متخصص، آغاز به کار خواهد شد.

وی در خصوص امور مربوط به موزه ها گفت برنامه ریزی شده است که در هر شهر استان دست کم یک موزه فعال ایجاد گردد. در این راستا سعی خواهد شد راه اندازی موزه های جدید در شهرهایی که فاقد موزه هستند در اولویت قرار گیرد.ودر زمینه حوزه مرمت و احیا بناها و بافت ها نیز براساس برنامه ریزی های انجام شده در حال پیگیری است. در حال حاضر کارگاه دهانه غلامان و قلعه سب سوران فعال بوده و سایر کارگاه های شهرستان های استان نیز به زودی آغاز به کار خواهند نمود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons