نوشته ها

برگزاري جلسه بررسي طرح محور قشلاق- گريزه سنندج

ارسال شده توسط :

برگزاري جلسه بررسي طرح محور قشلاق- گريزه سنندج

((ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان))

با حضور نماينده استاندار كردستان در امور سرمايه گذاري، معاونت عمراني استانداري  ، معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان ، مجري طرح گردشگري قشلاق گريزه و نمايندگان شهرداري، فرودگاه ، شوراي شهر، آب منطقه اي و محيط زيست طرح گردشگري قشلاق- گريزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: در اين جلسه مقرر گرديد 210 هكتار از بستر قشلاق گريزه به شهرداري سنندج تحويل داده شود و شهرداري با همكاري ميراث فرهنگي و آب منطقه اي نسبت به تهيه بسته هاي سرمايه گذاري و اعلان فراخوان اقدام نمايند. وطن دوست افزود: همچنين مقرر گرديد كارشناسان ادارات با همكاري هم نسبت به روز رساني مطالعات و نقشه هاي جامع گردشگري قشلاق – گريزه اقدام نموده و بعد مطالعات عملياتي اجرايي طرح آغاز گردد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons