نوشته ها

برگزاري جلسه هم انديشي مديران مراكز آموزش عالي با ميراث فرهنگي كردستان

ارسال شده توسط :

برگزاري جلسه هم انديشي مديران مراكز آموزش عالي با ميراث فرهنگي كردستان

((ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  كردستان))

كارشناس گردشگري اداره  كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  كردستان  گفت: با حضور مديران  مراكز اموزش عالي كردستان ،معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، كارشناسان حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي اولين جلسه هم انديشي مديران مراكز آموزش عالي استان با ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در دفتر مديريت اين اداره كل برگزار گرديد. تيمور خالدي افزود: در اين جلسه  مباحثي پيرامون شيوه همكاري  انجمن هاي  مردم نهاد مطرح گرديد همچنين مقرر گرديد جلساتي توسط مراكز آموزش عالي برنامه ريزي و كارشناساني از اداره كل ميراث فرهنگي، جهت توجيه دانشجويان در اين جلسات حضور داشته باشند. وي در ادامه تصريح كرد: در اين جلسه مقرر گرديد ايين نامه ها و قوانين و مقررات شيوه تشكيل انجمن هاي مردم نهاد توسط اين  اداره كل به مراكز آموزش عالي استان ارسال گردد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در ادامه اين جلسه مقرر گرديد جلسات هم انديشي مراكز آموزش عالي در آينده تدوام داشته باشد و روساي دانشگاهها و مراكز اموزش عالي نسبت به ترغيب و تشويق دانشجويان جهت تشكيل  انجمن هاي مختلف در 3 حوزه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري اقدامات لازم را به عمل آورند. اميداست در آينده اي نزديك با همكاري انجمن هاي مختلف و جوانان علاقه مند شاهد توسعه بيش از پيش صنعت گردشگري در سطح استان باشيم

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons