نوشته ها

برگزاری آزمون راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی در سنندج

ارسال شده توسط :

برگزاری آزمون راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی در سنندج

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان کارشناس گردشگری از برگزاری مصاحبه زبان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان کردستان خبرداد.

تیمور خالدی افزود: این آزمون در تاریخ ۸/۵/۹۴ ساعت ۹ صبح با حضور ۴۰ نفر از راهنمایان ایران گردی و جهانگردی در مجتمع آموزشی افق برگزار خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این دوره ها در راستای تربیت نیروی متخصص و جویای کار در زمینه راهنمای گردشگران و مدیرتی فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان برگزار می گردد.

وی تصریح کرد: پس از قبولی شرکت کنندگان در آزمون کتبی و مصاحبه گواهینامه معتبر از جانب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به آنها اعطاء خواهد شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons