نوشته ها

برگزاری اولین نشست شورای راهبردی با موضوع طرح پیاده روسازی میدان شهرداری رشت

ارسال شده توسط :

برگزاری اولین نشست شورای راهبردی با موضوع طرح پیاده روسازی میدان شهرداری رشت

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان ))

اولین نشست شورای راهبردی با موضوع طرح پیاده رو سازی میدان شهرداری رشت در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان؛ پیرو مصوبه شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع طرح پیاده رو سازی میدان شهرداری رشت، پس از بازدید اعضای شورای شهر رشت از سایت مذکور اولین نشست شورای راهبردی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهردار رشت و مشاور اجرایی طرح شهرداری رشت برگزار شد، مقرر شد تا مشاور شهرداری رشت نسبت به تکمیل مطالعات طرح احیا سبزه میدان منطبق با سند راهبردی مصوب شورای فنی اقدام و حداکثر ظرف مدت سه هفته برای طرح در شورای فنی ارائه نماید.

در خصوص اسناد تاریخی مکتوب و تصویری مختص به پروژه باززنده سازی شهرداری رشت نیز مقرر گردید تا در اسرع وقت مدارک تکمیل و جزئیات طرح کامل از قبیل دیواره سازی پیرامونی در جلسه آتی به تصویب رسد.

همچنین در خصوص طرح پیاده رو سازی میدان شهرداری رشت مقرر شد تا به منظور تسریع در اقدامات بهسازی میدان و حل مشکل عبور و مرور شهروندان در حاشیه سبزه میدان ، کف سازی مسیر پیاده رو بیرونی این بخش با ترکیب مصالح سنگ فرش ( قلوه) ، آجر فرش در اسرع وقت اجرایی گردد.

در این نشست نوع و طراحی پوشش گیاهی میدان به عنوان یک عامل مهم در زیبا سازی پروژه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در جلسات آتی مطالعات تکمیلی مشاور شهرداری رشت در این خصوص مورد بحث قرار گیرد.

تمهیدات طراحی برای برگزاری مراسم جشن ها ، عزاداری ها و برنامه های رسمی و نظامی که از سوی مشاور در نظر گرفته شده نیز در جلسات آتی جمع خواهد شد.

چگونگی مواجهه با عناصر تاریخی میدان قاجاری ( درب خانه دیواری ، تکیه دولت ، نقاره خانه و غیره) و راهکارهای تحلیلی در جلسات آتی با ارائه طرح پیشنهادی برای این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش دیگر از جلسه مذکور مقرر شد سازه موقت پیرامون درخت پالم خیابان شریعتی بعنوان طرح پیشنهادی مشاور حذف و مظابق با مفاد بند ۲ مدنظر قرار گیرد.

همچنین بمنظور تسریع در اقدامات بهسازی میدان، مقرر شد تا مجری زیر سازی مسیر خودروی اضطراری را با جدیت و سرعت عمل به انجام رساند و در اجرای آن نوع مصالح، رنگ و طرح بصورت متفاوت اجرایی گردد.

در پایان این نشست تعاملی مقرر شد تا طرح اصلاحی و تکمیلی مشاور ظرف مدت ۲۰روز جهت بررسی در شورای فنی ارائه گردد.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons